Podniesienie kompetencji osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS

Strona główna / Projekty / Podniesienie kompetencji osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS
Podniesienie kompetencji osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS

Zadanie publiczne zgłaszane do otwartego konkursu ofert będzie realizowane poprzez działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pedagogów i nauczycieli w placówkach oświatowych, w regionie łódzkim oraz innych osób zainteresowanych, które chciałyby zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Zadanie realizowane będzie w formie specjalistycznych szkoleń nt „Psychospołecznych aspektów HIV/AIDS”.

Zakres szkolenia:

– Podstawowa wiedza o HIV/AIDS w aspekcie medycznym, społecznym i etycznym

– Zagrożenia związane z ryzykownymi zachowaniami

– Założenia i praktyka redukcji szkód

– Psychologiczne i społeczne aspekty zakażenia HIV

– Szacowanie ryzyka i sposoby zapobiegania zakażeniu HIV

– Kształtowanie postaw społecznych wobec HIV/AIDS

– Podstawowe informacje o zasadach przekazywania wiedzy dotyczącej HIV/AIDS.

Realizatorami szkoleń są profesjonaliści, doskonale znający zagadnienia zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i dysponujący dużym doświadczeniem w bezpośredniej pracy z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz osobami o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

W okresie od 30.05.2019r. do.31.12.2019r. zamierzamy przeprowadzić 3 szkolenia.

Szkolenia realizowane są w ramach Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobieganiu Zakażeniom HIV.

Projekt jest współfinansowany ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego.

Rozmiar czcionki
Kontrast