ORGANIZACJA

MSP SŁYSZĘ SERCE

Organizacją kieruje Zarząd. Poszczególne programy są koordynowane przez wyznaczonych koordynatorów. Kontrolę nad sprawnym procesem realizacji zadań Zarządu sprawuje Komisja Rewizyjna.
MSP Słyszę Serce w ramach działalności statutowej realizuje programy w formie zarejestrowanych placówek oraz wdraża okresowe projekty na rzecz swoich podopiecznych.

Zasoby finansowe – najważniejsze źródła finansowania działalności i projektów to programy i konkursy grantowe oraz wpływy z przekazania nam 1% podatku.

Zasoby kadrowe – MSP Słyszę Serce zatrudnia 25 pracowników, w organizacji stale działa 15 wolontariuszy i pracowników społecznych.

Zasoby lokalowe: MSP Słyszę Serce dysponuje trzema dobrze wyposażonymi lokalami w dzielnicy Łódź – Bałuty:

 • przy ul. Skarbowej 28 o powierzchni 436 m kw., gdzie są wydzielone pomieszczenia do zajęć ruchowych, sala szkoleniowo prezentacyjna, sale do zajęć tematycznych, gabinet psychologiczny, kuchnia oraz dostosowane dla osób niepełnosprawnych łazienka i toalety.
 • przy ul. Osinowej 24 o powierzchni ok. 146 m kw., gdzie są wydzielone sale zabaw dla dzieci, kuchnia, gabinety specjalistyczne oraz łazienki i toalety dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.
 • przy ul. Wspólnej 6 o powierzchni ok. 70 m. kw., gdzie są wydzielone: sala do zajęć tematycznych, kuchnia, toalety, duży taras.

NASZ ZESPÓŁ

Zarząd:

 • Marta Biniek – przewodnicząca
 • Elżbieta Górska – vice przewodnicząca
 • Marcin Urbaniak – vice przewodniczący
 • Szymon Szczepocki – sekretarz
 • Tadeusz Adamus – skarbnik

Komisja rewizyjna:

 • Wioletta Gawrońska
 • Marek Marusik
 • Dariusz Jaśnikowski

Założyciele stowarzyszenia

 • Agnieszka Blomberg
 • Przemysław Krężel
 • Małgorzata Pluto – Kowalska
Rozmiar czcionki
Kontrast