MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Menu "Start"

Aktualności

10 kwietnia 2017

Ruszyła strona projektu

Od dzisiaj ruszyła strona www projektu "Wyciągamy dzieci z bramy". Można ją znaleźć pod adresem http://www.streetworkinglodz.pl lub przejść do niej z menu PROJEKTY naszego serwisu.

link do strony Wyciągamy dzieci z bramy

31 marca 2017

PRZEKAŻ NAM 1 %

Nasz numer KRS: 0000065400
"Wypełnij darmowy program PIT-on line"

Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016

31 marca 2017

Sobota ze specjalistami

„Czwórka na niebiesko”
logo szkola.jpg
Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi, ul. Niciarniana 2a
serdecznie zaprasza na:
„Sobotę ze specjalistami”,
która odbędzie się w siedzibie placówki w dniu 1 kwietnia 2017r.,w godzinach: 10-13.

Jeśli niepokoi Państwa rozwój Waszego dziecka:
-zapraszamy na konsultacje-
czekają na Was specjaliści:
pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant ruchowy oraz psycholog.

Tego dnia odbędzie się również spotkanie
Koła Rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Zapraszamy również na bezpłatne warsztaty
pt. Jak poradzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci?”,
które poprowadzi p. Szymon Szczepocki.

W czasie trwania konsultacji i warsztatów przewidzieliśmy atrakcje dla Państwa dzieci w postaci zajęć plastycznych i ruchowych.

31 marca 2017

Poszukiwany pracownik - ds. monitoringu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce” poszukuje Pracownika ds. monitoringu

Wymagania minimalne:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych,
 • 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności,
 • 3-letnie doświadczenie zawodowe w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych - doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych,
 • Znajomość obsługi komputera i oprogramowania w stopniu umożliwiającym przegląd dokumentacji instytucji monitorowanej.

Oferujemy:

 • umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu w okresie 03.2017 – 11.2018,
 • stabilne wynagrodzenie,
 • praca w dynamicznym zespole.

Pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi informacjami znajduje się w załączeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • aktualnego i podpisanego CV wraz ze szczegółowym opisem doświadczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załączniknr 1 do niniejszego ogłoszenia);
 • kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje;
 • kserokopii dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe

mailowo na adres e-mail: projekt@slyszeserce.org.pl lub dostarczyć osobiście, listem poleconym/kurierem na adres: ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź.

Zastrzegamy prawo kontaktu z wybranymi osobami.

30 marca 2017

Projekt Wyciągamy dzieci z bram

10 marca 2017 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce rozpoczęło realizację Zadania Publicznego - Programu „Wyciągamy dzieci z bram – kontynuacja sprawdzonych działań” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r., skierowanego do dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny na ulicach Łodzi w pięciu rejonach/dzielnicach miasta (Bałuty, Polesie, Śródmieście, Widzew, Górna. W pierwszym miesiącu działań streetworkerzy, socjoterapeuci i psychologowie przeprowadzają rozeznanie terenu miasta pod kątem potrzeb dzieci, obserwują, nawiązują kontakty partnerskie z instytucjami i organizacjami wspierającymi oraz szlifują umiejętności pracy środowiskowej. W pierwszym tygodniu kwietnia 2017 r. ruszy strona Programu.

Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram Zdjęcie ze szkolenia w ramach projektu - Wyciągamy dzieci z bram

25 marca 2017

Monitoring działań jednostek pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Projekt „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce”.

Celem wskazanego wyżej projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Realizacja opierać się będzie na badaniu, obejmującym między innymi następujące obszary:

 • programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 • możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością;
 • sposoby udostępniania urzędowych informacji;
 • dostępność architektoniczna i komunikacyjna urzędu oraz jego wyposażenie;
 • realizacja edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
 • przygotowanie pracowników urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
 • dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

W wyniku przeprowadzenia kompleksowych działań monitoringowych wypracowane zostaną zindywidualizowane rekomendacje, uwzględniające specyfikę danego podmiotu, dotyczące między innymi: dostępności budynków, dostosowania form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 971 552,87 zł

Kontakt:

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź
tel. 605 420 320, 42 632 27 20, fax 42 631 11 14
mail: monitoring@newtechlodz.com 
www.newtechlodz.com

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
tel./fax 42 616 09 69
projekt@slyszeserce.org.pl
www.slyszeserce.org.pl

9 marca 2017

Wspieraj nas z FaniMani.pl

Z pewnością wielu z Was robi zakupy przez Internet.

Pamiętajcie, że robiąc zakupy online możecie zupełnie za darmo wesprzeć nasze Stowarzyszenie!

To bardzo proste!

 • Wchodzisz na stronę Fanimani.pl
 • Wybierasz naszą organizację Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” → Przechodzisz do wybranego sklepu (800 sklepów do wyboru)

 Przyjemnych i udanych zakupów

faniMani.pl

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata