ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Strona główna / Projekty / ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Program profilaktyki selektywnej adresowany do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, realizowany w okresie od 01.03.2016 r. do 31.12.21 r.

Projekt realizowany we współpracy z Miastem Łódź, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

Celem programu jest osiągnięcie zmian w funkcjonowaniu społecznym nastoletnich uczestników programu: ograniczenie zachowań aspołecznych i kontaktu ze środkami psychoaktywnymi, przy jednoczesnym stworzeniu możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym. W ramach programu w oparciu o Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy Kazik prowadzone są działania psychokorekcyjne, socjoterapeutyczne, edukacyjne, psychoedukacyjne wychowawczo-rozwojowe oraz działania środowiskowe integrujące środowisko lokalne wokół rozwiązywania problemu uzależnienia.

Zadania, realizowane w projekcie to:

  • Działania środowiskowe
  • Grupa rozwoju osobistego
  • Poradnictwo rodzinne psychologiczno-pedagogiczne
  • Terapia rodzinna
  • Zajęcia informacyjno-edukacyjne
Rozmiar czcionki
Kontrast