MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Warsztat Terapii Zajęciowej "Słyszę Serce"

Kadra

Aleksander Graczyk

ukończył wydział Pedagogiki UŁ na kierunku Wychowanie Muzyczne. Przez kilkanaście lat pracował z młodzieżą w ośrodkach i domach kultury. Uczył gry na fortepianie, keyboardzie i klarnecie, Prowadził instrumentalne zespoły muzyczne. Olek jest również kompozytorem muzyki do etiud filmowych. Aktualnie prowadzi zajęcia z muzykoterapii w naszych warsztatach.

Beata Bugaj-Tomaszewska

artysta plastyk, absolwentka Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, dyplom z wyróżnieniem w zakresie edukacji artystycznej, grafiki i malarstwa; stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; udział w wielu wystawach w kraju i zagranicą; animatorka zajęć plastycznych i twórczych z dziećmi i młodzieżą;  na warsztatach pracuje jako instruktor terapii zajęciowej w Pracowni Rękodzieła od maja 2004 r. ; specjalizuje się w realizacji warsztatów plastycznych dla osób niepełnosprawnych (malowanie na jedwabiu, tworzenie ekologicznego ubioru, biżuterii; malarstwo na płótnie).

Joanna Konieczna – Zapart

artysta plastyk (ASP w Łodzi), pedagog (WSP w Łodzi), animator kultury i terapeuta - instruktor terapii w naszych Warsztatach oraz w Pracowni Edukacji Plastycznej w Centrum Kultury Młodych; założycielka oraz zastępca prezesa  Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, osiągnięcia artystyczne: Dyplom z wyróżnieniem za kolekcję opakowań na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Udział w konkursie na najlepszy Dyplom 2004 w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Udział w licznych wystawach zbiorowych, plenerowych, aukcjach. Specjalizuje się obecnie w projektowaniu i produkcji biżuterii z osobami niepełnosprawnymi.

Lidia Słabiak

magister psychopedagogiki. Na stanowisku terapeuty zajęciowego w pracowni „Przystosowania do życia codziennego” od 2006 roku. Udział w projektach na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; mistrzyni kreatywnego gotowania, znawczyni kuchni świata, osoba posiadająca ogromne doświadczenie zawodowe. "Można liczyć na jej wsparcie" zdaniem wszystkich uczestników  warsztatów Terapii zajęciowej.

Dariusz Piera

DORADCA ZAWODOWY OD 2014 R. ABSOLWENT STUDIÓW WYŻSZYCH Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA, PEDAGOGIKI ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO JAK RÓWNIEŻ STUDIUM DORADZTWA PERSONALNEGO I MEDYCYNY NATURALNEJ. UKOŃCZYŁ SZEREG SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW Z ZAKRESU PSYCHOTERAPII. PRZEZ DWA LATA PRACOWAŁ JAKO ŚWIECKI MISJONARZ W PERU. PEŁNIŁ TAM MIĘDZY INNYMI ROLĘ WYCHOWAWCY W DOMU DLA „DZIECI ULICY”. STUDIOWAŁ TAKŻE JĘZYK HISZPAŃSKI NA UNIWERSYTECIE KATOLICKIM W LIMIE. PRZEZ WIELE LAT AKTYWNIE DZIAŁAŁ I PRACOWAŁ M.IN. W HOSPICJUM DLA DZIECI, ŚWIETLICACH ŚRODOWISKOWYCH A TAKŻE OŚRODKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH.

Honorata Szymkiewicz

plastyk, muzyk, projektant wnętrz, designer, fotograf. Animatorka licznych działań w zakresie sztuki i muzyki (audycje plastyczno-muzyczne z dziećmi i młodzieżą). Instruktor terapii zajęciowej w pracowni plastycznej od 2013 r.  Specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu biżuterii, ubioru i galanterii z papierowej wikliny oraz filcu, malarstwie na szkle; gra na saksofonie.

Magdalena Cichowicz - Graczyk

absolwentka studiów marketingu i zarządzania. Od października 2007 r. w „Słyszę Serce” na stanowisku specjalisty ds. administracyjno – kadrowych. Ponadto wyspecjalizowała się w koordynacji programów i projektów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Magda jest najważniejszą osobą w naszej organizacji – to ona pilnuje przepływu dokumentacji i informacji, prowadzi raporty i wszelkie rozliczenia, tworzy umowy, deklaracje, kontaktuje się z urzędami i współpracownikami. Doskonale zna prawo pracy i administracyjne. W „Słyszę Serce” nadaje kolor całemu światu – jeśli za biurkiem powita Was radosna i kolorowa kobieta, to z pewnością będzie właśnie Magda…

Małgorzata Pęgowska

pedagog i pracownik socjalny. W naszych Warsztatach jest niezastąpiona w sprawnym i precyzyjnym załatwianiu spraw socjalno - bytowych uczestników. Dodatkowo Małgosia jest realizatorką wojewódzkich projektów socjalnych – m.in.: „Wygrajmy sukces – zwycięstwo zależy od nas”, „Poradnictwo specjalistyczne w obszarze socjalnym dla osób niekorzystających z oferty profilaktyczno – leczniczej, użytkowników narkotyków i prostytuujących się oraz ich rodzin”. Instruktorka umiejętności praktycznych – trening organizacji czasu wolnego – zajęcia rekreacyjne w ramach projektu „Rozwój usług i systemów wsparcia dla osób psychicznie chorych – zapobieganie nawrotom choroby”. Jako pracownik socjalny świadczyła też specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Uczestniczka szeregu kursów i szkoleń specjalistycznych.  

Marcin Urbaniak

kierownik Warsztatów - pedagog, terapeuta, informatyk, trener psychoedukacji oraz trener programu Life Skills. Specjalnością Marcina, zanim objął stanowisko „naczelnego” w naszych Warsztatach, były programy aktywizacji zawodowej i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.  Koordynował szereg projektów związanych ze wspieraniem osób indywidualnych, grup oraz lokalnych inicjatyw – szczególnie poprzez wdrażanie umiejętności obsługi komputera, jako narzędzia pracy. Od lat związany ze środowiskiem NGO, zajmuje się promowaniem współpracy trójsektorowej i dba o dobre relacje wewnątrz i na zewnątrz naszej organizacji. Marcin to kwintesencja dyplomacji, a jego umiejętności krasomówcze oraz znajomość erystyki i retoryki nie raz znacząco wpłynęły na los „Słyszę Serce”. To człowiek Nadzieja. Kiedy już wszyscy zwątpimy w jakieś przedsięwzięcie – to mamy jeszcze Marcina…

Monika Bartczak

ukończyła Wydział Prawa i Administracji UŁ., ale jej prawdziwą pasją i powołaniem od lat jest fizjoterapia, w której specjalizuje się, ciągle zwiększając zakres swoich umiejętności - między innymi: kinezjotapingu, sensomotoryki, korekcji wad postawy, ćwiczeń oporowych i równoważnych, innowacyjnych technik masażu spa&wellness, work-site.  Monika prowadzi w naszych Warsztatach gabinet i salę rehabilitacji, dostosowuje programy terapeutyczne do indywidualnych potrzeb uczestników oraz dba o systematyczność ich pracy terapeutycznej.

Krystyna Marciniak

zatrudniona w M.S.P. "Słyszę Serce" od 2006 roku. Na stanowisku pracownik gospodarczy. Krysia jest wyjątkowo skromną osobą i nie lubi być widoczna, ale i tak widać ją najbardziej ze wszystkich pracowników – widać w tym, co robi dla nas każdego dnia. W każdym zakamarku Warsztatów jest Krysia i jej cicha praca. Jest jak dobry, opiekuńczy duch Stowarzyszenia i tylko dzięki niej nie pogubiliśmy się jeszcze wszyscy w ferworze naszych działań…

Tomasz Stankiewicz

zatrudniony w M.S.P. "Słyszę Serce" od 2004roku. Na stanowisku kierowcy. Jest prawdziwym mistrzem kierownicy. Zajmuje się drobnymi naprawami. Organizator zawodów sportowych w tenisa stołowego dla osób niepełnosprawnych. Prowadził warsztaty z zakresu prac technicznych dla osób niepełnosprawnych.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata