MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Środowiskowy Klub Głuchych

Informacje

W każdy piątek od godziny 16.00 do 20.00 lokal Stowarzyszenia „Słyszę Serce” zamienia się w  Środowiskowy Klub Głuchych. Uczestnicy mają okazję spotkać się w większym gronie, wspólnie spędzić czas przy filiżance herbaty i ciastku. Całe więc rodziny przychodzą do Świetlicy, gdzie dorośli mogą się dowoli „nagadać”, a dziećmi zajmują się wolontariusze, którzy organizują im atrakcyjne zajęcia artystyczne i edukacyjne.

Świat osób niesłyszących często jest niezrozumiały przez przeciętną osobę, która nigdy nie miała styczności z tą formą niepełnosprawności. Dość powszechna jest opinia, że skoro ci ludzie są sprawni fizycznie i umysłowo, to myślą i rozumują tak samo, jak my – słyszący. Nic bardziej mylnego. Owszem, osoby niesłyszące fizycznie nie różnią się niczym od słyszących, jednak ich umysł nie jest w stanie pojąć większości terminów, czasem nawet tych najprostszych. Pojęcia abstrakcyjne są zazwyczaj nie do zrozumienia dla osoby niesłyszącej. Widzialne i konkretne jest zrozumiałe, natomiast to, czego nie da się dotknąć często pozostaje poza możliwościami pojęcia i zrozumienia.

Aby aktywnie funkcjonować w społeczeństwie należy czytać komunikaty, korzystać z mediów, umiejętnie wypełniać formularze urzędowe, znać swoje prawa i możliwości ich egzekwowania, czyli wszystko to, z czym mają problemy nawet osoby słyszące. Głuchota i niemożliwość komunikowania się jest bardzo poważną blokadą w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Główną misją Środowiskowego Klubu Głuchych jest podniesienie umiejętności poruszania się osób niesłyszących w życiu społecznym tak, aby czuli się współtwórcami społeczeństwa, angażowali w życie publiczne oraz czuli współodpowiedzialni za kształt własnego życia.
Nasze doświadczenia w realizacji programów dla osób niesłyszących wykazują, że praca z osobami niesłyszącym nad wzrostem samoakceptacji daje wymierne efekty tylko wtedy, gdy jest podparta odpowiednimi metodami i technikami. Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu nasi podopieczni nie raz udowodnili, że stać ich na aktywne funkcjonowanie w życiu codziennym i dawanie sobie rady w trudnych sytuacjach (wypełnianie wniosków, druków bankowych itp.). Są to osoby, które dzięki wsparciu udzielonemu przez stowarzyszenie pewniej poruszają się w świecie często dla nich abstrakcyjnych terminów, liczb i formalności.

Misję realizujemy poprzez:

  • wyrabianie i wzmacnianie umiejętności rozwiązywania codziennych problemów urzędowych, prawnych, osobistych (konsultacje, porady, warsztaty umiejętności);
  • poznawanie praw obywatelskich i aktywizacja do korzystanie z nich (spotkania z przedstawicielami samorządu, politykami, służbami prawa, urzędnikami);
  • poznawanie historii, kultury i współczesnych dróg rozwoju swojego miasta (wizyty w muzeach, teatrze, filmy dokumentalne, prelekcje)

Organizacja od początku swojej działalności zbierała doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi. W ramach działalności stu pięćdziesięciu osobowego Środowiskowego Klubu Głuchych realizowano programy porad prawnych, psychologicznych, grupy wsparcia, coroczne turnusy rehabilitacyjne, świetlicę dla dzieci niesłyszących, kursy języka migowego, zajęcia sportowe, kulturalno – oświatowe, komputerowe i liczne imprezy integracyjne.   

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata