MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Dokumenty

Sprawozdania merytoryczne

Wszystkie poniższe sprawozdania są dokumentami .PDF programu Acrobat Reader:

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2016

ikonka Adobe Reader Rachunek zysków i strat za rok 2016

ikonka Adobe Reader Bilans za rok 2016

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2015

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2014

ikonka Adobe Reader Informacje ogólne za rok 2014

ikonka Adobe Reader Bilans za rok 2014

ikonka Adobe Reader Informacje uzupełniające do bilansu za rok 2014

ikonka Adobe Reader Rachunek zysków i strat za rok 2014

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2013

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2012

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2011

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2010

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2009

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2008

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2007

ikonka Adobe Reader Sprawozdanie za rok 2006

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata