MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny

Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny w Łodzi

Lokalizacja

ul. Tuszyńska 19 przy Laboratorium Diagnostyka (wejście od podwórka)

czynny:

  • poniedziałek godz. 15.00 - 18.00
  • wtorek godz. 15.00 - 18.00

UWAGA - Ostatni klient przyjmowany jest na 15 minut przed końcem pracy Punktu.

Aby wykonać test na HIV prosimy udać się najpierw do gabinetu Doradcy ( po wejściu do środka na prawo w korytarzu, drzwi po prawej stronie) Wyniki odbierane są również w gabinecie Doradcy.

WAŻNE INFORMACJE

  • Do wykonania badania nie potrzeba żadnych dokumentów ani opłat - jest bezpłatne i anonimowe (wynik wydawany jest na hasło ustalone przez klienta)
  • Badanie i odbiór wyników poprzedzone jest rozmową z Doradcą, który udziela niezbędnych informacji i wyjaśnia wątpliwości. W naszym Punkcie pracują Doradcy przeszkoleni przez Krajowe Centrum ds AIDS, przygotowani do pomocy w udzieleniu wsparcia, określeniu ryzyka zakażenia lub jego braku. Rozmowa ma charakter poufny, jest prowadzona w przyjaznej atmosferze, bezpiecznej dla badanej osoby
  • Badanie polega na pobraniu krwi. Wykonywane jest przez wykwalifikowaną pielęgniarkę. Nie ma potrzeby być na czczo.
  • Wynik testu jest na drugi dzień ( jeśli badanie wykonane jest w poniedziałek, to wynik jest we wtorek. Jeśli wykonane jest we wtorek, wynik jest w następny poniedziałek). Wynik wydaje Doradca na hasło podane wcześniej przez klienta.
  • Test najlepiej wykonać 12 tygodni od ostatniego ryzykownego zachowania, aby mieć pewność co do wyniku.
  • Nie udzielamy informacji telefonicznie Projekt współfinansowany jest przez Krajowe Centrum ds AIDS.

Dodatkowe informacje o badaniach i akualności można znaleźć na stronie http://www.aids.gov.pl/pkd/

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata