MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

O nas

Darowizny

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Nasz numer KRS: 0000065400 "Wypełnij darmowy program PIT-on line" Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013

Dlaczego warto właśnie nam przekazać 1% podatku?

 1. Dlatego, że dajemy gwarancję wykorzystania Twojej darowizny na cel deklarowany w kampanii.
 2. Dlatego, że rozliczamy każdą złotówkę – podając do informacji publicznej wszystkie wydatki.
 3. Dlatego, że wykorzystujemy otrzymane środki na inwestowanie w osoby naprawdę tego potrzebujące, a nie wynagrodzenia kadr.
 • w roku 2012 Twój 1% pozwolił otworzyć Klub Aktywizacji Zawodowej i Kariery dla pełnoletniej młodzieży zagrożonej wykluczeniem! Pomóż otworzyć jego drzwi kolejnym potrzebującym osobom!
 • w roku 2013 Twój 1% pozwolił uruchomić nową salę terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych! Pomóż uruchomić kolejną!

W imieniu naszych podopiecznych dziękujemy serdecznie za okazaną pomoc!

Wystarczy, że rozliczając się z Urzędem Skarbowym wypełnisz

"WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO 
NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"

Jak przekazać 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia

Kto może przekazać 1% podatku dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce”? Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych wypełniający PIT-36 i PIT-37, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wypełniający PIT-28, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku wypełniający PIT-36L podatnicy uzyskujący dochody z giełdy - PIT-38 oraz od 2009 roku podatnicy uzyskujący dochody ze sprzedaży nieruchomości - PIT-39.

Źródło:
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=4&dzial=609&id=107503&typ=news
http://www.pozytek.gov.pl/1,podatku,na,rzecz,OPP,465.html

 1. W rubryce "Nazwa OPP" wpisz: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
  PIT-28 - część M zeznania, pozycje 129 - 131
  PIT-36 - część O zeznania, pozycje 305- 307
  PIT-36L - część N zeznania, pozycje 105 - 107
  PIT-37 - część H zeznania, pozycje 124 - 126
  PIT-38 - część G zeznania, pozycje 58 - 60
  PIT-39- część H zeznania, pozycje 51 - 53
 2. W rubryce "Numer KRS" wpisz: 0000065400
 3. W rubryce "Wnioskowana kwota" wpisz kwotę stanowiącą 1% podatku.
  Obliczanie 1 proc. nie jest trudne.
  Należny fiskusowi podatek (PIT-36 - pole 180, PIT-37 
  - pole 112) trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.
 4. Wyślij PIT - Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.

To wszystko!

Zadeklarowaną kwotę na konto naszego Stowarzyszenia Urząd Skarbowy przekaże
w terminie do 3 miesięcy.

UWAGA!!!

PRZEKAZANIE 1% PODATKU W ZEZNANIU ROCZNYM NIE WYKLUCZA ODLICZENIA DAROWIZNY OD DOCHODU. PODATNIK MOŻE ODLICZYĆ DAROWIZNY DO WYSOKOŚCI 6% SWOJEGO DOCHODU. ODLICZAJĄC OD DOCHODU MOŻESZ OBNIŻYĆ SWÓJ PRÓG PODATKOWY!

W tym wypadku należy wpłacić odpowiednią kwotę na konto Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” w treści przelewu wpisując: Darowizna na cele statutowe Słyszę Serce

konto: 89 1750 1093 0000 0000 0151 5004

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata