MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Serce"

Kadra

Ilona Bobrowicz

Fotografia Ilony Bobrowicz

ukończyła studia na kierunku: Pedagogika Wieku Dziecięcego Uniwersytetu Łódzkiego. Aby efektywnie pracować z dziećmi w wieku przedszkolnym nieustannie doskonali swoje umiejętności oraz poszerza wiedzę poprzez literaturę i uczestnictwo w kursach. Jej mocnymi stronami są konsekwencja, zaangażowanie, dbanie o wszechstronny rozwój dzieci. Poza pracą wiele zadowolenia sprawia jej jazda na rowerze, poznawanie ciekawych miejsc Polski, czytanie książek

Lidia Ilska-Karolczak

nauczyciel - ukończyła Uniwersytet Łódzki na kierunku Pedagogika Specjalna oraz studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Obecnie jest nauczycielem mianowanym, który cały czas wzbogaca swój warsztat pracy. Z ogromną przyjemnością pomaga naszym przedszkolakom odkrywać świat poprzez ciekawe zabawy edukacyjne z wykorzystaniem metod aktywizujących, pedagogiki zabawy. W swojej pracy kieruje się indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami dzieci.

Anna Wszędyrówny

Fotografia Anny Wszędyrówny

psycholog, ukończyła  Uniwersytet Łódzki na kierunku Psychologia Stosowana oraz podyplomowe studia nadające kwalifikacje pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej. Uczestniczyła w wielu warsztatach  organizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski oraz Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie. W pracy psychologa przedszkolnego prowadzi: indywidualną terapię dzieci nadpobudliwych, z trudnościami w koncentracji uwagi, spowolnionych psychoruchowo, nadmiernie lękowych, a także zajęcia psychoedukacyjne z zakresu komunikacji, rozwijających kreatywność i twórcze myślenie u dzieci, uczących współpracy i integrujących grupę.

 

Marta Biniek

Fotografia Marty Biniek

dyrektor Przedszkola, ukończyła Uniwersytet Jagielloński na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz Zarzadzanie Oświata na  Wyższej  Szkole  Pedagogicznej.  Posiada bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzega i rozumie ich potrzeby. Ma duża wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. Uwzględnia indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiada uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka.

 

Magdalena Siedlis

Fotografia Magdaleny Siedlis

Jestem absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu na kierunku: Pedagogika Specjalna – specjalizacja - : Resocjalizacja z Wychowaniem Fizycznym. Ukończyłam także studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim: Licencjat: Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego Magister: Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej. Dodatkowo ukończyłam naukę języka migowego zdobywając certyfikat I – go stopnia. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele optymizmu i uśmiechu na twarzy, bo kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat. W swoim działaniu staram się być konsekwentna i wyrozumiała tworząc jednocześnie przyjazne relacje z moimi podopiecznymi.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata