MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Słyszę Serce"

Informacje

Misja - dążymy do tego, aby Twoje dziecko:

 • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły;
 • wypracowało postawę posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie;
 • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji;
 • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem;
 • osiągnęło poczucie własnej wartości;
 • było kreatywne pracowite i skoncentrowane na działaniu;
 • miało ukształtowaną postawę proekologiczną;
 • szanowało innych ludzi, troszczyło się o zwierzęta.

Co nas wyróżnia?

 • doskonała lokalizacja, wśród zieleni, w cichej okolicy,
 • przestronne sale;
 • profesjonalna opieka specjalistów;
 • stała opieka psychologa i logopedy,
 • co najmniej dwie opiekunki na każdą grupę;
 • duży, słoneczny, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, z własnymi jabłonkami, śliwami i orzechem,
 • w ramach szerokiej oferty zajęć dodatkowych zapewniamy Twojemu Dziecku poznanie i rozwijanie własnych talentów i umiejętności (rytmika, gimnastyka korekcyjna, plastyka, zajęcia teatralne, itp.).
 • wykorzystujemy pomysłowe, oryginalne, kształcące pomoce rozwojowe;
 • z naszą pomocą Twoje Dziecko nie stanie się ideałem, lecz osiągnie optimum swoich możliwości;
 • nasi nauczyciele pomagają, lecz nie wyręczają;
 • zapewniamy poczucie stabilności, bezpieczeństwa i rytmu;
 • pamiętamy, że Twoje Dziecko lubi eksperymentować.

Więcej informacji znajdziesz tu:

strona WWW przedszkola

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata