MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Projekty

Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień

W latach 2016 – 2018 realizujemy zadanie publiczne „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień", które jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. W ramach programu, w oparciu o Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy Kazik prowadzone są działania profilaktyczne dla młodzieży oraz środowiskowe, integrujące środowisko lokalne wokół rozwiązywania problemu uzależnienia.Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata