MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Projekty

EVS - Wolontariat Europejski


Działanie realizowane w ramach programu Erasmus+,
projekt Wolontariat Europejski „Volunteering to support people with disabilities”,
nr projektu 2016-2-PL01-KA105-027297

Tytuł projektu:"Wolontariat dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami"

Z projektem "Wolontariat dla wsparcia osób z niepełnosprawnościami" dążymy do zwiększenia akceptacji społecznej dla ludzi z intelektualną i fizyczną niepełnosprawnością, poprzez prezentowanie ich osobistych historii w interesujący, nowoczesny sposób, z wykorzystaniem multimediów oraz przy wsparciu naszych wolontariuszy EVS. Chcemy żeby bliższa oraz dalsza społeczność ujrzała Uczestników, ponad stereotypami. Chcemy dać możliwość poznania naszych uczestników, współpracy, co z kolei wpłynie na proces integracji. 

Będziemy towarzyszyć  naszym wolontariuszom EVS w procesie tworzenia i powstawania cyfrowej  opowieści co przyniesie im dodatkową motywację i rozwinie w nich pasję  do korzystania z multimediów i przyniesie rozwój kompetencji w dużym obszarze ich aktywności. Wspólnie z wolontariuszami EVS  chcemy używać różnych  technik filmowych (full-motion video z dźwiękiem), animacji, fotografii, audio, tekstu oraz wszelkich innych dostępnych form medialnych aby zachęcić naszych uczestników - osoby z niepełnosprawnością- do opowiedzenia  swoich historii lub przedstawienia wiadomości/przesłania światu. Planujemy przedstawiać powstałe opowieści cyfrowe na stronach takich jak YouTube, Facebook, Google+ i Twitter ażeby promować te ważne historie oraz pracę naszych wolontariuszy.

Oprócz pracy przy głównej idei projektu wolontariusze EVS będą mieli okazję do

  • udzielenia pomocy i wsparcia w naszych warsztatach z osobami z niepełnosprawnością
  • projektowania i realizowania własnych warsztatów i wydarzeń na różne tematy z dziećmi i dla osób z niepełnosprawnością (artystycznych, wieczorów kulturalnych, filmowych, wystaw fotograficznych, zgodnie z pasjami i potrzebami wolontariuszy),
  • pomocy w codziennym życiu organizacji,
  • pomocy uczestnikom w obowiązkach życia codziennego – ubrania się, poruszania, prowadzenia różnych działań.

Wolontariusze europejscy będą uczyć się, jak pracować z osobami z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, będą mieli okazję do realizacji swoich pomysłów, organizowania warsztatów, projektów,  - zarówno od strony pracy twórczej, jak również koordynacji działań związanych z prezentacją osiągnięć projektowych dla szerszej publiczności (poprzez uczestniczenie w pokazie materiału multimedialnego stworzonego w trakcie realizacji projektu i organizacji wystawy prac fotograficznych w przestrzeni miejskiej, dokumentującej poszczególne etapy realizacji projektu).

Projekt będzie trwał 10 miesięcy, od września 2016 do czerwca 2017 i jest wynikiem współpracy pomiędzy organizacjami partnerskimi: Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy "Słyszę serce" z Polski, organizacją pozarządową Stowarzyszenie Stella z Ukrainy i Scambieuropei z Włoch.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata