Projekty

Strona główna / Projekty

PODPROGRAM 2021

PODPROGRAM 2021

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” informuje, że dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Razem w niezależność

Razem w niezależność

„Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób
z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną („Razem w niezależność”). DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PODPROGRAM 2019 – efekty

PODPROGRAM 2019 – efekty

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” z terenu województwa łódzkiego przy współpracy Bankiem Żywności w Łodzi im. Marka Edelmana realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Rozmiar czcionki
Kontrast