Projekty

Strona główna / Projekty

Monitoring działań

Monitoring działań

jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Świetlice Łódź

Świetlice Łódź

w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, RPOWŁ na lata 2014-2020, współfinansowanym z EFS.

Rozmiar czcionki
Kontrast