Zajęcia -warsztaty

Zajęcia – warsztaty

Wsparcie grupowe

Wsparcie grupowe o charakterze integracyjno-motywacyjnym – oddziaływanie wspomagające w trudnych sytuacjach oraz uczenie potrzebnych umiejętności życiowych, skierowane do rodzin i bliskich osób dotkniętych dysfunkcjonalnością i inną trudną sytuacją życiową.

Cele:

 • jednostkowe doświadczenia uczestników,
 • interpersonalne interakcje członków grupy,
 • poprawa funkcjonowania osobistego,
 • świadomość łatwości lub trudności w mówieniu o uczuciach towarzyszących,
 • zajęcia umiejętności psychospołecznych

Zajęcia umiejętności psychospołecznych z zakresu doskonalenia, kształtowania i rozwijania określonych umiejętności radzenia sobie z problemem dysfunkcjonalności, oraz rozwoju osobistego

Zakres:

 • samorealizacja
 • samoakceptacja i poczucie własnej wartości
 • komunikacja i budowanie pozytywnych relacji ze sobą i z innymi
 • rozwijanie pewności siebie i postawy asertywnej
 • uwalnianie się od trzech „o” – ofiary, ocen, obwiniania
 • radzenie sobie ze stresem
 • kształtowanie umiejętności wyrażania emocji
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • kształtowanie postawy kreatywnej wobec życia i odpowiedzialności
 • zmiana przekonań i sposobu myślenia
 • planowanie, cele, strategie działania
 • dokonywanie zmian w życiu, wpływanie na nawyki i utarte sposoby działania

Cel:

 • kształtowanie pozytywnych relacji i rozwój umiejętności społecznych

Trening kształtowania postawy proaktywnej i alternatywnego stylu życia

Cele:

 • Promowanie czynnego udziału w życiu społecznym.
 • Wspieranie działań samopomocowych
 • Promowanie zdrowego trybu życia
 • Rozwijanie postawy proaktywnej i kształtowanie umiejętności interpersonalnych
 • Kształtowanie samoświadomości i samorealizacji w sytuacjach osobistych, zawodowych, społecznych

Trening umiejętności interpersonalnych

Rozmiar czcionki
Kontrast