Streetworking

Bezpośrednia praca środowiskowa metodą streetworkingu jest od lat znana i praktykowana w  działaniach na rzecz redukcji szkód zdrowotnych.

Streetworking niezależnie od odbiorcy realizowany jest poza murami placówki, w aktualnych miejscach przebywania odbiorców, na ich znanym i bezpiecznym terenie, w ich czasie i na ich zasadach. Oznacza pracę mającą prowadzić do nawiązania współpracy z klientem, zbudowanie z nim pozytywnej relacji w celu wzbudzenia zaufania, w konsekwencji prowadząc do rozwiązania konkretnych problemów i spełnić jasno zdefiniowane potrzeby.

Bezpośrednia praca środowiskowa metodą Streetworking jest wykorzystywana w różnego rodzaju działaniach profilaktyczno edukacyjnych przez Stowarzyszenie „Słyszę Serce” w ramach realizacji zadań publicznych.

Streetworking oferta

  • Działania sprzyjające redukcji szkód zdrowotnych wśród osób używających substancji psychoaktywnych
  • Edukacja środowiskowa w klubach i dyskotekach jako element profilaktyki HIV
  • Działania edukacyjno profilaktyczne metodą streetworking
    w centrach handlowych
Rozmiar czcionki
Kontrast