Kadra

Tadeusz Adamus

Streetworker, partyworker, edukator  wiedzy o HIV/AIDS. Konsultant ds. HIV/AIDS Certyfikowany. Certyfikowany Konsultant ds. rozwiązywania problemów HIV/AIDS Krajowego Centrum ds., AIDS. Zajmuje się ochroną i promocją zdrowia w zakresie profilktyki HIV/AIDS. Warsztaty, szkolenia, konsultacje indywidualne, anonimowe poradnictwo.

Joanna Żurawska Annykiel

terapeutka, instruktor terapii uzależnień, edukator podstawowej wiedzy o HIV/AIDS. Zajmuje się prowadzeniem terapii grupowej i indywidualnej. Realizatorka zajęć i warsztatów dotyczących uzależnień dla różnych grup społecznych i zawodowych.

Aleksandra Komorowska

specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikat nr 884. Od 13. lat pracuje z osobami uzależnionymi, od substancji psychoaktywnych, obecnie od alkoholu. Zajmuje się prowadzeniem terapii grupowej i indywidualnej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dla młodzieży oraz kadry pedagogicznej z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promocji zdrowia. Konsultant ds. uzależnień.

Wioletta Cedrowska Adamus

Magister pielęgniarstwa. Edukator wiedzy o HIV/AIDS. Realizatorka programu edukacyjnego dla średniego personelu medycznego dotyczącego wiedzy o HIV/AIDS. Doradztwo w zakresie profilaktyki  poekspozycyjnej.

Izabela Cichocka – Bloch

psychoterapeuta, psycholog, praktyk integracji oddechem. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. W terapii stosuje metody i techniki: praca z ciałem, hipnoza, mindfullness oraz integracja oddechem.

Emilia Fenger – Białas

Doradca PKD w zakresie poradnictwa okołotestowego dotyczącego HIV/AIDS, absolwentka Uniwersytetu Kieleckiego, magister pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień, specjalista terapii uzależnień. Poradnictwo, szkolenia, konsultacje indywidualne. 

Aneta Bąk

Doradca PKD w zakresie poradnictwa okołotestowego dotyczącego HIV/AIDS, streetworker, pedagog resocjalizacji, posiada wieloletnie doświadczenie i praktykę w pracy z trudną młodzieżą. Poradnictwo, szkolenia, konsultacje indywidualne.

Szymon Szczepocki

pedagog – animator społeczno kulturalny (UŁ w Łodzi), trener psychoedukacji PTP, ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz kurs z pedagogiki leczniczej, wieloletni trener zajęć profilaktycznych, prowadzonych w szkołach dla uczniów i nauczycieli, trener Street Kids International z zakresu szkoleń ekonomicznych dla młodzieży, pracuje na stałe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr na oddziale psychiatrycznym, koordynuje autorskie projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dr. hab. n. med. Elżbieta Jabłonowska

Konsultant medyczny ds. PKD

Rozmiar czcionki
Kontrast