Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej

Strona główna / Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej

Od 2007r. Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne w ramach ochrony i promocji zdrowia związane z redukcją ryzyka uszkodzeń zdrowia dla różnych środowiskach społecznych i zawodowych . Są to szkolenia, warsztaty, poradnictwo specjalistyczne, profilaktyka bezpośrednia i Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny.

Głównym celem działań jest poszerzenie oferty i zwiększenie dostępu do usług w zakresie edukacji , informacji i profilaktyki oraz wzrost świadomości ryzykownych zachowań i ich konsekwencji zdrowotnych, a także dostarczenie wiedzy i umiejętności służących redukcji tego ryzyka.

Rozmiar czcionki
Kontrast