Moje życie w moich rękach Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kontakt

Biuro Projektu:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy “Słyszę Serce”
91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28

Godziny pracy Biura:

wtorek, środa od 12.00 – 17.00
czwartek od 10.00 – 20.00

Miejsce realizacji zajęć:

Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy Kazik MSP “Słyszę Serce”
91 – 464 Łódź, ul. Wspólna 6

Osoby do kontaktu:

Asystentka ds. organizacyjnych - Małgorzata Pęgowska
Koordynator - Elżbieta Górska

Tel.: 510 131 406;
Tel/fax: 42 616 09 69;
e-mail: mojezycie@slyszeserce.org.pl

 
 
 
Strona internetowa projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego