Moje życie w moich rękach Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Pobierz - plik w formacie .PDF

Kwestionariusz zgłoszeniowy do projektu 

Pobierz - plik w formacie .PDF

Deklaracja uczestnictwa w projekcie i oświadczenie

Pobierz plik deklaracji uczestnictwa w formacie .PDF
Pobierz plik oświadczenia do deklaracji w formacie .PDF

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Pobierz - plik w formacie .PDF

Grafik zajęć dla uczestnika

Pobierz - plik w formacie .PDF

Harmonogram warsztatów grupowych

Pobierz - plik w formacie .PDF

Oświadczenie dla opiekunów niepełnoletnich stypendystów

Pobierz - plik w formacie .PDF

Oświadczenie dla stypendystów

Pobierz - plik w formacie .PDF

Deklaracja udziału osoby z otoczenia UP

Pobierz - plik w formacie .PDF

Kwestionariusz dla osoby z otoczenia UP

Pobierz - plik w formacie .PDF

Oświadczenie o kryterium dochodowym

Pobierz - plik w formacie .PDF

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Pobierz - plik w formacie .PDF

Zgoda na zajęcia łączone

Pobierz - plik w formacie .PDF

Ankieta ewaluacyjna - I moduł

Pobierz - plik w formacie .PDF

Wzór zaświadczenia - I moduł

Pobierz - plik w formacie .PDF

Regulamin uczestnictwa w stażach zawodowych

Pobierz - plik w formacie .PDF

Pliki w formacie .PDF można otworzyć m.in. za pomocą programów:

 
 
 
Strona internetowa projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego