Moje życie w moich rękach Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktualności

31 grudnia 2014

W dniu 31 grudnia 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII PO KL „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, którego celem była aktywizacja społeczna i zawodowa 48 osób w wieku 15 - 30 lat z terenu województwa łódzkiego zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień wraz z 16 osobami z ich otoczenia, w okresie 01.01 - 31.12.2014 r. zakończona uzyskaniem zatrudnienia przez minimum 10 uczestników projektu.

Wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom składamy wyrazy uznania za uczestnictwo w projekcie oraz gorące podziękowania za zaangażowanie, dyspozycyjność, lojalność i uczciwość. Kończymy projekt z życzeniami dalszych sukcesów zawodowych i osobistych w Nowym 2015 Roku. Niech wszystkie działania podjęte do tej pory przyniosą Wam jeszcze więcej satysfakcji, zmotywują do dalszego samorozwoju i zapewnią wspaniałą przyszłość. Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego!

22 grudnia 2014

9 grudnia 2014

Informujemy, że do końca grudnia 2014 r. mogą Państwo skorzystać z kilku sesji coachingu indywidualnego, który za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy stanowi uzupełnienie oferty projektu „Moje życie…”. Na Państwa wstępne deklaracje czekamy do 12.12.2014 r.

28 listopada 2014

Przypominamy Państwu o konieczności dostarczenia stażowych list obecności za listopad 2014 r. do Biura Projektu. Dla niektórych z Państwa już w pierwszym tygodniu grudnia kończy się trzeci miesiąc staży zawodowych. Przypominamy Uczestniczkom i Uczestnikom również o konieczności dostarczenia do Biura Projektu kart, opinii i zaświadczenia, które pracodawcy wystawiają dla Państwa na zakończenie stażu. W przypadku wątpliwości w uzupełnianiu dokumentów, pani Małgosia służy pomocą pod telefonem biura projektu.

17 listopada 2014

Nadal zapraszamy Uczestników i Uczestniczki, którzy nie skorzystali z możliwości spotkania z Pośrednikiem Pracy, do umawiania się na spotkania indywidualne. Proszę dzwonić bezpośrednio do pana Dominika, na nr telefonu podany w materiałach z sierpniowego spotkania lub za pośrednictwem Biura projektu. Pośrednik ma dla Państwa nowe, aktualne oferty pracy.

29 października 2014

Dobiega końca drugi miesiąc staży zawodowych. Gratulujemy Uczestniczkom i Uczestnikom wytrwałości, zaangażowania i rzetelności. Przypominamy o konieczności dostarczenia październikowych list obecności. W piątek 31.10.2014 r. i poniedziałek 3.11.2014 r., będziemy czekać w Biurze projektu do godziny 19.00.

12 października 2014

Zachęcamy wszystkich Uczestników i Uczestniczki do umawiania się na spotkania z Pośrednikiem Pracy. Proszę dzwonić bezpośrednio do pana Dominika Miklaszewskiego, na nr podany w materiałach z sierpniowego spotkania lub za pośrednictwem Biura projektu.

Pośrednik ma dla Państwa nowe oferty pracy.

27 września 2014

Uruchomienie 3 miesięcznych staży zawodowych, czyli podpisywanie umów z pracodawcami oraz rozpoczęcie staży przez UP zaczęto, zgodnie z harmonogramem projektu w dniu 01.09.2014 r. Do dnia 26.09.2014 r. podpisano 21 umów z pracodawcami i 26 umów z opiekunami staży. 26 UP (w tym 12 kobiet i 14 mężczyzn), zgodnie z zakresem odbytych kursów zawodowych rozpoczęło pierwsze kroki na rynku pracy. 

22 września 2014

Zakończyliśmy realizację kursu „Monter instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych”, który trwał od 25.08.2014 r. do 19.09.2014 r. (łącznie 150 godzin). Szkolenie realizowała firma DTS Serwis: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo, Pabianice, ul. 20 Stycznia 30. W szkoleniu uczestniczyło 4 mężczyzn. Kurs zakończył się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Zakres programowy obejmował:

 • Zapoznanie się z budową urządzeń klimatyzacyjnych/ chłodniczych,
 • Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych/ chłodniczych
 • Pomiar poziomu czynnika chłodniczego,
 • Sprawdzenie izolacji rur i przewodów,
 • Czyszczenie tacki skroplin,
 • Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin,
 • Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
 • Montaż urządzeń klimatyzacyjnych,
 • Montaż instalacji chłodniczej,
 • Montaż systemu wentylacji.

2 września 2014

Szanowni Państwo,

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy “Słyszę Serce” zaprasza Pracodawców, Przedsiębiorców i Instytucje, posiadające siedzibę na terenie województwa łódzkiego

do przyjęcia na 3 miesięczny staż zawodowy

Uczestniczki i Uczestników projektu „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień”

PRZYJĘCIE NA STAŻ PRACOWNIKA NIE WIĄŻE SIĘ DLA PAŃSTWA Z KOSZTAMI.

Koszty stypendium stażowego oraz ubezpieczenia społecznego pokrywa Realizator projektu Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy “Słyszę Serce”, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestniczki i Uczestnicy projektu zainteresowani stażem, to kobiety i mężczyźni w wieku 17-29 lat, którzy przed przystąpieniem do stażu wzięli udział w poradnictwie psychologicznym, szkoleniach w zakresie kompetencji społecznych i doradztwie zawodowym, pod kątem określenia ich predyspozycji i zainteresowań.

Ponadto każda z osób uczestniczących w projekcie przystąpiła do jednego z kursów zawodowych, obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne:

• Podstawy gastronomii, • Opiekun osób starszych, • Wizaż i stylizacja paznokci, • Operator koparko – ładowarki, • Tworzenie stron WWW - HTML5, CSS3, Podstawy PHP, baz danych i Javascriptu, • Monter instalacji klimatyzacyjnej i chłodniczej

Zwracamy się do Państwa z propozycją przyjęcia na 3 miesięczny staż Uczestników i Uczestniczek naszego projektu, posiadających nowo zdobyte umiejętności oraz zainteresowanych pracą. Dla Uczestników będzie to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, a dla Państwa - możliwość korzystania z potencjału młodych pracowników za zatrudnienie, których nie ponoszą Państwo żadnych kosztów.

Pracodawców zainteresowanych przyjęciem na staż Uczestników lub Uczestniczki projektu, prosimy o uzupełnienie Wniosku o przyjęcie na staż (do pobrania w zakładce dokumenty do pobrania) oraz odesłania drogą elektroniczną lub pocztową na adres biura projektu:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy “Słyszę Serce”, 91-473 Łódź, ul. Skarbowa 28

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z biurem projektu:
tel/fax: 42 616 09 69 lub: 510 131 406,
e-mail: mojezycie@slyszeserce.org.pl
W celu pobrania komunikatu w pliku pdf kliknij tutaj

2 września 2014

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 1 września 2014 r. rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu - 3 miesięczne staże zawodowe dla Uczestników i Uczestniczek. Dokumentacja, związana ze stażami znajduje się w zakładce Dokumenty do pobrania.

26 sierpnia 2014

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie wszystkich Uczestników i Uczestniczki na spotkanie informacyjne, dotyczące staży zawodowych, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2014 r. o godz. 12.00 w lokalu MSP „Słyszę Serce” przy ul. Skarbowej 28.

Na spotkaniu zapoznacie się Państwo z zasadami udziału w stażach i dokumentacją. Poznacie również Pośrednika pracy, z którym będziemy od 1 września 2014 r. współpracować. Do wszystkich Uczestników wysyłamy od dziś zawiadomienia i uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

25 sierpnia 2014

Kurs „Operator koparko – ładowarki” ukończyło w dniu 22 sierpnia 2014 r. 9 Uczestników projektu. Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Operatorów „BUDUS” S.C. w Łodzi obejmowało łącznie 176 godzin nauki zawodu: użytkowanie eksploatacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy, dokumentacja techniczna, elementy hydrauliki, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, budowa maszyn, technologia robót i zajęcia praktyczne.

....................................................................................................................

W dniu 25 sierpnia 2014 r. rozpoczęliśmy realizację kursu „Monter instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych”. Szkolenie odbywać się będzie w terminie od 25.08.2014 r. do 19.09.2014 r. i obejmie 150 godzin praktyki zawodowej z elementami teorii. Kurs realizuje firma DTS Serwis: Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo, 95-200 Pabianice, ul. 20 Stycznia 30.

10 sierpnia 2014

Kurs „Tworzenie stron WWW - HTML5, CSS3, Podstawy PHP, baz danych i Javascriptu” ukończyło w dniu 8 sierpnia 2014 r. 7 Uczestników i 3 Uczestniczki. Chociaż łatwo nie było - wszyscy pomyślnie zdali egzamin końcowy.

Zakres programowy 120 godzin szkolenia to: wprowadzenie do HTML5, nowe znaczniki semantyczne do budowy struktury dokumentu, praca z tekstem i elementami graficznymi, tabele i formularze, osadzanie multimediów na stronie WWW. Stosowanie CSS - Cascading Style Sheets, czyli "upiększanie" HTML'a. Budowa styli, dziedziczenie i kaskadowość, formatowanie tekstu, tabel, formularzy. Transformacje i animacje w CSS3. Współpraca skryptów JS z przeglądarką. Podstawy PHP i mySQL. Typy zmiennych, pętle, funkcje. Operacje na ciągach. Relacyjne bazy danych, tworzenie, edycja, aktualizacja. Funkcje PHP do baz danych. stosowanie CSS i JavaScript, podstawy PHP, podstawy mySQL.

Uczestnicy kursu oprócz egzaminu musieli wykonać własną stronę WWW. Już niedługo w aktualnościach pojawią się odnośniki do wybranych stron WWW uczestników kursu.

3 sierpnia 2014

Zakończenie kursu zawodowego „ Opiekun osób starszych”

W okresie od 07.07.2014 r. do 01.08.2014 r. został zorganizowany i przeprowadzony kurs zawodowy - "Opiekun osób starszych" dla 9 osób biorących udział w projekcie. Uczestnicy i Uczestniczki kursu uczestniczyli w 120 godzinach zajęć. Celem szkolenia zawodowego było teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie opiekun osób starszych. W ramach w/w godzin Uczestnicy / Uczestniczki nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • podstawowych zagadnień psychologii osób starszych
 • podstawowych zagadnień higieny osobistej
 • profilaktyki osób starszych
 • żywienia osób starszych
 • organizacji czasu wolnego osób starszych
 • pierwszej pomocy
 • funkcjonowania instytucji wspierających działania na rzecz osób starszych

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym z części teoretycznej i praktycznej oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Osoby uczestniczące w kursie w ramach projektu otrzymały również materiały w postaci apteczek pierwszej pomocy oraz książek.

28 lipca 2014

3 Uczestników i 4 Uczestniczki projektu, uczestniczący w kursie zawodowym "Podstawy gastronomii" pomyślnie w dniu 25.07.2014 r. przeszło egzamin końcowy. Uczestnicy uczęszczali na zajęcia umożliwiające im nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych adekwatnych do aktualnych potrzeb lokalnego rynku pracy, a także ułatwiających znalezienie zatrudnienia w branży gastronomicznej. Na kurs zawodowy w wymiarze 120 godzin zajęć, trwający od 1 do 25 lipca 2014 r. składały się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Po odbytym kursie istnieje możliwość zatrudnienia w branży gastronomicznej, jednak niektórzy z Uczestników/Uczestniczek myślą o założeniu działalności gospodarczej związanej z usługami gastronomicznymi.

25 lipca 2014

W dniu 24 lipca 2014 r. dla 9 Uczestniczek biorących udział w kursie zawodowym "Wizaż i stylizacja paznokci", odbył się egzamin kończący kurs zawodowy. Wszystkie Uczestniczki zgłosiły się w wyznaczonym terminie. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kursu sprawiły, iż wszystkie Uczestniczki szkolenia zaliczyły egzamin z wynikiem pozytywnym i tym samym otrzymały dokumenty potwierdzające kwalifikacje: zaświadczenia MEN oraz certyfikaty. Dodatkowo Uczestniczki otrzymały konspekty edukacyjne, katalogi produktów oraz zestawy do manicure. Kurs obejmował 120 godzin dydaktycznych, z czego 100 godzin to zajęcia praktyczne, a 20 godzin przeznaczonych było na zdobywanie wiedzy teoretycznej.

Kurs „Tworzenie stron WWW - HTML5, CSS3, Podstawy PHP, baz danych i Javascriptu ” – planowany w terminie: 21 lipca – 18 sierpnia 2014 r. (20 dni szkoleniowych - 6 godzin dziennie), jest realizowany na prośbę Uczestników i Uczestniczek w wymiarze 8 godzin dziennie (15 dni szkoleniowych). Kurs odbywa się zgodnie z planem w siedzibie MSP „Słyszę Serce” przy ul. Skarbowej 28, od wtorku do soboty w godzinach 9.00 – 17.00. Egzamin końcowy odbędzie się w sobotę 9 sierpnia 2014 r.

20 lipca 2014

Szanowni Państwo,
Na prośbę Uczestników i Uczestniczek projektu, termin drugiej części kursu gastronomii zaplanowany do realizacji w okresie 4 – 18 sierpnia 2014 r., został przesunięty na miesiąc lipiec i stanowi kontynuację pierwszej części kursu.

30 czerwca 2014

Szanowni Państwo, informujemy, że w miesiącu lipcu 2014 r. rozpoczynają się kursy zawodowe dla Uczestniczek i Uczestników.

 1. Kurs gastronomii – terminy: 1 – 19 lipca 2014 r. (15 dni szkoleniowych) oraz 4 – 18 sierpnia 2014 r. (10 dni szkoleniowych) Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 4 lub 6 godzin dziennie (w zależności od zaplanowanych zadań), łączny czas trwania kursu to 120 godzin.
  Realizatorem kursu gastronomii jest Urszula Borowska, zajęcia praktyczne będą się odbywały w pomieszczeniach restauracji Art-deco w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282.
 2. Opiekun osób starszych – terminy: 7 – 18 lipca 2014 r. (10 dni szkoleniowych zajęć teoretycznych) oraz 21 lipca – 1 sierpnia 2014 r. (10 dni szkoleniowych zajęć praktycznych) Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 6 godzin dziennie, łączny czas trwania kursu to 120 godzin.
  Realizatorami kursu opiekuna osób starszych są: Aleksandra Lasota – zajęcia teoretyczne oraz Małgorzata Pęgowska -  zajęcia praktyczne. Kurs będzie się odbywał w lokalu realizatora, zajęcia praktyczne na terenie instytucji: Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pobytu, Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze, środowisko zamieszkania osób starszych lub potrzebujących opieki.
 3. Tworzenie stron WWW - HTML5, CSS3, Podstawy PHP, baz danych i Javascriptu – termin: 21 lipca – 18 sierpnia 2014 r. (20 dni szkoleniowych). Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 6 godzin dziennie, łączny czas trwania kursu to 120 godzin.
  Realizatorem kursu Tworzenie stron WWW - HTML5, CSS3, Podstawy PHP, baz danych i Javascriptu jest Rafał Kaczorowski, zajęcia będą się odbywały w lokalu stowarzyszenia.
 4. Wizaż i stylizacja paznokci – termin: 1 lipca – 24 lipca 2014 r. (18 dni szkoleniowych). Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 7 godz. dydaktycznych (6 godzin zegarowych), łączny czas trwania kursu to 120 godzin.
  Realizatorem kursu Wizażu i stylizacji paznokci jest Placówka Kształcenia Ustawicznego „STYL – STUDIO” w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, zajęcia będą się odbywały w siedzibie realizatora.
 5. Operator koparkoładowarki  – termin: 14 lipca – 12 sierpnia 2014 r. Zajęcia będą się odbywały w dwóch grupach od 8:30 i 15:00, łączny czas trwania kursu to 176 godzin.
  Realizatorem kursu Operatora koparkoładowarki jest Ośrodek Szkolenia Operatorów Budus w Łodzi, ul. Piłsudskiego 141, zajęcia będą się odbywały w siedzibie realizatora.
 6. Monter instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

W związku z przedłużającym się rozeznaniem rynku firm/instytucji szkoleniowej w tym zakresie Wykonawca na dzień 30.06.2014 r. nie został wybrany. O terminie i zakresie szkolenia wszyscy zapisani Uczestnicy zostaną poinformowani osobiście natychmiast po nawiązaniu współpracy z wykonawcą. 

20 czerwca 2014

Kolejny etap projektu zbliża się do końca. Ważną zmianę w projekcie stanowi rezygnacja z realizacji kursu projektowania i tworzenia biżuterii oraz uruchomienie kursu gastronomii. Zmiana wyniknęła w trakcie realizacji zadania, jest zgodna z faktycznym zapotrzebowaniem Uczestniczek i Uczestników.

Doradcy zawodowi po dokładnym przeanalizowaniu predyspozycji zawodowych, zainteresowań i motywacji UP oraz potrzeb rynku pracy dokonali, konsultując swoje rekomendacje z UP i zespołem zarządzającym – wyboru kursów zawodowych dla każdego z 48 UP.

 • 9 osób - Kurs gastronomii
 • 9 osób - Wizaż i stylizacja paznokci
 • 9 osób - Opiekun osób starszych
 • 9 osób - Tworzenie stron WWW - HTML5, CSS3, Podstawy PHP, baz danych i Javascriptu
 • 8 osób - Operator koparko-ładowarki
 • 4 osoby - Monter instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych

Oświadczenie do celów podatkowych dla uczestników kursów zawodowych jest do pobrania na stronie projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

26 maja 2014

Szanowni Państwo, informujemy, że dobiega końca pierwszy moduł projektu Moje życie w moich rękach - rozwój potencjału psychospołecznego uczestników projektu. W dniu 30 maja 2014 r. odbędą się ostatnie warsztaty grupowe.

Dla wszystkich Uczestniczek i Uczestników biorących udział w projekcie przygotowaliśmy świadectwa uczestnictwa w Warsztatach Kompetencji Społecznych, które od 30 maja 2014 r. będą wydawane w Biurze projektu. Wzór zaświadczenia do wglądu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Prosimy jednocześnie o zapoznanie się z treścią ankiety ewaluacyjnej, dotyczącej korzystania z poradnictwa psychospołecznego w formie grupowych warsztatów, o której uzupełnienie zostaniecie państwo poproszeni. Wzór ankiety do wglądu w zakładce Dokumenty do pobrania.

26 kwietnia 2014

Od 1 maja rozpoczynamy kolejny etap realizacji projektu Moje życie w moich rękach - poradnictwo zawodowe i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 

Terminy indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym uzgadniane będą telefonicznie z każdą Uczestniczką i Uczestnikiem przez Asystentkę kierownika oraz po warsztatach grupowych z kierownikiem projektu.

Każdy z Uczestników otrzyma na pierwszym spotkaniu indywidualny login i hasło do interaktywnego narzędzia Memo-graph – zintegrowanego systemu utrwalania wiedzy z zakresu kształtowania ścieżki edukacyjnej, osobistej, zawodowej i biznesowej. Aplikacja może ułatwić użytkownikom samodzielne określenie swoich predyspozycji oraz potrzeb zawodowych. http://learnersolutions.pl/memo-graph

Szanowni Państwo, nadal przyjmujemy zapisy na listę rezerwową Uczestników/Uczestniczek.

25 marca 2014

Szanowni Państwo, informujemy, że trwa rekrutacja uzupełniająca Uczestników/Uczestniczek. Zapraszamy wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie do zapisania się na listę rezerwową.

8 marca 2014

W dniu 1 marca 2014 r. rozpoczęły się zajęcia grupowe w ramach Warsztatów Kompetencji Społecznych. Uczestnicy i Uczestniczki, w podziale na 6 grup szkoleniowych mają zajęcia w następujących terminach:
Grupa A – trenerka prowadząca Dorota Mlostoń - weekendy
Grupa B – trener prowadzący Szymon Szczepocki - weekendy
Grupa C – trener prowadzący Szymon Szczepocki - weekendy i poniedziałki 14.00  17.00/21.00
Grupa D – trener prowadzący Szymon Szczepocki - wtorki, środy, piątki - 10.00 - 13.00
Grupa E – trenerka prowadząca Dorota Mlostoń - wtorki 9.00 - 15.00, czwartki 11.00 - 14.00
Grupa F – trenerka prowadząca Dorota Mlostoń - czwartki 14.00 - 17.00, piątki 14.00 – 20.00
Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie MSP „Słyszę Serce” w Łodzi, przy ul. Wspólnej 6 (lokal Socjoterapeutycznego Klubu Środowiskowego KAZiK). Harmonogram zajęć dla poszczególnych grup jest do pobrania na stronie projektu w zakładce Dokumenty do pobrania. Pobrać można również arkusz do indywidualnego uzupełnienia grafiku zajęć.

Terminy indywidualnych sesji z psychologiem i trenerami uzgadniane będą telefonicznie z każdą Uczestniczką i Uczestnikiem przez Asystentkę kierownika oraz po warsztatach grupowych z trenerami prowadzącymi.

21 lutego 2014

I spotkanie informacyjno – integracyjne Uczestników i Uczestniczek

zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15 - 30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Termin: 23 lutego 2014 r. godz. 16.00
Miejsce spotkania: Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Łódź, ul. Skarbowa 28

Program spotkania:
16:00 - 16.15  Rejestracja uczestników, kawa powitalna.
16.15 - 16.30  Powitanie Uczestników/Uczestniczek, przedstawienie założeń spotkania.
16.30 - 17.00 

 • Prezentacja celu głównego projektu oraz źródeł finansowania.
 • Przedstawienie zespołu zarządzającego i merytorycznego.
 • Omówienie poszczególnych działań.
 • Przedstawienie harmonogramu zajęć.

17.00 – 17.15  Utworzenie grup szkoleniowych.
17.15 – 17.30  Poczęstunek.

17.30 – 18.00  Podpisanie przez Uczestników i Uczestniczki deklaracji udziału w projekcie oraz  niezbędnych dokumentów i oświadczeń.

 

3 lutego 2014

Przedłużenie rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo, informujemy, że termin rekrutacji Uczestników/Uczestniczek został przedłużony do 18.02.2014 r. (wtorek). Biuro projektu w tym dniu otwarte jest w godzinach 12-17. Wystarczy złożyć formularz rekrutacyjny.

Spotkanie informacyjne w sprawie projektu odbędzie się po zakończeniu rekrutacji w ostatnich dniach lutego 2014 r. O dokładnym terminie spotkania, poinformujemy wszystkich zakwalifikowanych Kandydatów/Kandydatki telefonicznie.

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat projektu zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.

 

16 stycznia 2014

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa do projektu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” poszukuje psychologa do przeprowadzenia poradnictwa w ramach realizacji projektu: „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,  Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2014 – 31.12.2014 roku.
Stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podstawa zatrudnienia - umowa zlecenie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia)
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej i przeprowadzonych zajęć/konsultacji (doradztwo indywidualne i grupowe)
 • minimum roczne doświadczenie w pracy na adekwatnym stanowisku

Obowiązki:

 • przeprowadzenie poradnictwa dla uczestników projektu
 • wsparcie komunikacji społecznej, asertywności, podniesienie aspiracji życiowych, zwiększenie motywacji do działania
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w zakresie dot. aktywizacji zawodowej i społecznej
 • prowadzenie badań psychologicznych m.in. preferencji i predyspozycji zawodowych, określanie cech osobowych uczestników
 • przygotowanie na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych Indywidualnych Planów Działań
 • opracowanie i przeprowadzenie testów umiejętności nabytych
 • współpraca z trenerami umiejętności psychospołecznych, doradcą zawodowym

Mile widziane:

 • umiejętności stosowania technik motywacyjnych i edukacyjnych
 • umiejętności organizacji pracy własnej
 • komunikatywność, sumienność

Wymagane dokumenty:

 1. CV  wraz z oświadczeniem kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101. Poz. 926 ze zm./
 2. Kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie 
 3. Dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy składać do dnia 31.01.2014 r. w Biurze Projektu Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” w Łodzi, ul. Skarbowa 28 (wtorek, środa w godz. 12-17 oraz czwartek w godz. 10-20) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), a także przesyłając na adres email: mojezycie@slyszeserce.org.pl z dopiskiem ”Nabór na stanowisko: psycholog”.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 510-131-406 lub 42 616-09-69 w godzinach pracy Biura Projektu.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

16 stycznia 2014

Ogłoszenie o naborze na stanowisko doradca zawodowy/pośrednik pracy do projektu

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” poszukuje doradcy zawodowego/pośrednika pracy do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego w ramach realizacji projektu: „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym  z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,  Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2014 – 31.12.2014 roku.
Stanowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Podstawa zatrudnienia - umowa zlecenie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • ukończone studia wyższe (kierunek/specjalizacja Doradztwo zawodowe) lub ukończone studia wyższe wraz z ze stosownym suplementem do dyplomu lub ukończone studia wyższe wraz z dokumentem potwierdzającym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku doradcy personalnego lub zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej  i przeprowadzonych zajęć/konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego (doradztwo indywidualne i grupowe)

Obowiązki:

 • przeprowadzenie poradnictwa dla uczestników projektu
 • wsparcie komunikacji społecznej, asertywności, podniesienie aspiracji życiowych, zwiększenie motywacji do działania
 • przeprowadzenie analizy predyspozycji zawodowych uwzględniającej wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje, zainteresowania i doświadczenie zawodowe uczestników projektu w kontekście aktualnych potrzeb i oczekiwań rynku pracy za pomocą interaktywnego narzędzie ukierunkowania zawodowego
 • przygotowanie na podstawie rozpoznanych możliwości, kwalifikacji, zainteresowań i preferencji zawodowych Indywidualnych Planów Działań
 • udzielanie pomocy uczestnikom w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia
 • udzielanie informacji dotyczących dostępności aktualnych ofert pracy na terenie województwa łódzkiego ściśle powiązanych z szkoleniami zawodowymi w ramach projektu
 • współpraca z psychologiem, trenerami umiejętności psychospołecznych

Mile widziane:

 • znajomość problematyki rynku pracy,
 • wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego,
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy,
 • posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego,
 • znajomość podstaw prawa pracy.
 • umiejętności organizacji pracy własnej
 • komunikatywność, sumienność

Wymagane dokumenty:

 1. CV  wraz z oświadczeniem kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r nr 101. Poz. 926 ze zm./
 2. Kserokopia dyplomów poświadczających wykształcenie 
 3. Dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy składać do dnia 31.01.2014 r. w Biurze Projektu Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” w Łodzi, ul. Skarbowa 28 (wtorek, środa w godz. 12-17 oraz czwartek w godz. 10-20) osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), a także przesyłając na adres email: mojezycie@slyszeserce.org.pl z dopiskiem ”Nabór na stanowisko: doradca zawodowy/pośrednik pracy”.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod numer telefonu 510-131-406 lub 42 616-09-69  w godzinach pracy Biura Projektu.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

1 stycznia 2014

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” ogłasza nabór Uczestników w ramach realizacji projektu: „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień”.

Od 1 stycznia 2014 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” z Łodzi wraz w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi realizuje projekt pt. „Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu niepełnosprawności, ubóstwa lub uzależnień”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu obejmiemy w 2014 roku wsparciem 48 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren województwa łódzkiego oraz 16 osób z najbliższego otoczenia Uczestników.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 • wiek 15-30 (dokument tożsamości)
 • deklaracja uczestnictwa,
 • zgoda na przetwarzanie danych
 • zamieszkanie na terenie woj. łódzkiego (dokument tożsamości)
 • status os. niezatrudnionej (oświadczenie/ zaświadczenie PUP)
 • zagrożenie wykluczeniem społecznym z min.1 powodu:
 • niepełnosprawność (orzeczenie ZUS/PzdSOoN)
 • ubóstwo (zaświadczenie o dochodach - kryt. dochodowe z ust. o pomocy społecznej)
 • alkoholizm lub narkomania (zaświadczenie placówki prowadzącej terapię uzależnień/świadczącej pomoc psychologiczną)

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
 • Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe

Rekrutacja do projektu „Moje życie w moich rękach” realizowana będzie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.01.2014 r. i przebiegać będzie w następujących etapach:

 • Udostępnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i regulaminu uczestnictwa w siedzibie i na stronie internetowej Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” http://www.slyszeserce.org.pl/ w zakładce projekty/moje życie
 • Organizacja 2 spotkań rekrutacyjnych w siedzibie Organizacji w terminach uzgodnionych z Kandydatami/Kandydatkami
 • Wybór grupy 48 Uczestników/czek projektu przez Komisję rekrutacyjną oraz 16 osób z najbliższego otoczenia zakwalifikowanych Uczestników/czek.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest czytelne wypełnienie i dostarczenie kwestionariusza zgłoszeniowego do Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomocy „Słyszę Serce” do dnia 24 stycznia 2014 r. Kwestionariusz zgłoszeniowy Kandydat/Kandydatka może dostarczyć do siedziby Organizacji listem poleconym, osobiście lub elektronicznie na adres email: mojezycie@slyszeserce.org.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
91 – 473 Łódź, ul. Skarbowa 28

Dokumenty do pobrania:

 
 
 
Strona internetowa projektu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego