MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy "KAZiK"

Kadra

Wychowawcy

Elżbieta Górska

pedagog resocjalizator, trener psychoedukacji PTP, socjoterapeuta, animator lokalny, współrealizator programu PTP pomocy dla dzieci i młodzieży prostytuującej się w Warszawie, wprowadziła i uruchomiła pierwsze w Łodzi programy streetworkerskie, organizowała i prowadziła na terenie woj. łódzkiego badania surwivalowe dla WHO, ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji oraz profilaktyki i pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Certyfikaty: Edukatora KC ds. AIDS, Fundacji LaStrada w zakresie Prewencji Handlu Ludźmi, KBPN w zakresie Redukcji Szkód, ma doświadczenie w pracy kuratora sądowego w Wydziale Karnym w Warszawie, eksperta do oceny ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Miasta Łodzi. Utworzyła i prowadzi młodzieżową placówkę socjoterapeutyczną, koordynuje autorskie projekty na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

"Wychowałam się na punk rocku i choć potrafię się dostosować, to słabo znoszę wszelkie konwenanse, struktury i schematy. Fascynuje mnie od zawsze tzw. drugi plan – tło zdarzeń, osób, słów. Szukam źródeł, kontekstów, podtekstów i paradoksów. Nieustannie eksperymentuję mentalnie, mistycznie i materialnie – wiecznie głodna doświadczeń, poznaję życie przez kuszenie losu..."

Szymon Szczepocki

pedagog - animator społeczno kulturalny (UŁ w Łodzi), trener psychoedukacji PTP, ukończył studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz kurs z pedagogiki leczniczej, wieloletni trener zajęć profilaktycznych, prowadzonych w szkołach dla uczniów i nauczycieli, trener Street Kids International z zakresu szkoleń ekonomicznych dla młodzieży, pracuje na stałe w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 201 na oddziale psychiatrycznym, koordynuje autorskie projekty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

"Od zawsze fascynuje mnie walka dobra ze złem we wszelkiej postaci.  Dlatego też  od początku mojej kariery zawodowej pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Gdzie poprzez różnego rodzaju oddziaływania psychologiczne, socjoterapeutyczne staram się młodym ludziom wskazać drogę do lepszego rozwoju własnego ja. Nie boje się nowych  wyzwań i lubię przekraczać własne ograniczenia w tańcu i boksie."

Wolontariusze

Aleksandra Pająk

„Studiuję pedagogikę i swoją dalszą pracę planuję z dziećmi. Bycie z dzieciakami sprawia mi ogromną przyjemność, a właśnie praca w świetlicy daje mi możliwość zdobycia wiedzy praktycznej – tego nie dadzą mi studia. Na co dzień jestem pogodna i uśmiechnięta, a reszta spraw to moja słodka tajemnica ; )”

Anna Stasiak

„Studiuję pedagogikę specjalną. Z Kazikiem jestem związana już ładnych kilka lat: początkowo byłam tam wychowanką, a teraz wolontaryjnie asystuję wychowawcom. Nie mam do końca sprecyzowanych planów przyszłościowych, ale na pewno chcę pracować z ludźmi i być pedagogiem „z prawdziwego zdarzenia” – takim, jakich niewielu jest na świecie. Jestem wyjątkowa i Kazik jest wyjątkowy – dopasowaliśmy się ; )”

Krzysztof Donart

„W tym roku kończę szkolę cukierniczą. Moją pasją jest robienie przeróżnych wyrobów cukierniczych. W wolnych chwilach jestem wolontariuszem na świetlicy. Zacząłem do Kazika chodzić jako podopieczny, a teraz awansowałem : ). Lubię to miejsce i lubię ludzi, którzy tu są. I nawet w Kaziku mogę piec ciasta, ciasteczka i ciastuchna z młodszymi dzieciakami i tymi już niezbyt młodymi podopiecznymi.”

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata