Kategoria: Projekty

Świetlice Łódź
Wpis

Świetlice Łódź

w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, RPOWŁ na lata 2014-2020, współfinansowanym z EFS.

2 kwietnia 20167 marca 2018by
Rozmiar czcionki
Kontrast