MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Adam's Family

Szkolenia

Założeniem szkoleń jest zwiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie redukcji ryzyka transmisji HIV.

Każde szkolenie składa się z następujących elementów:

 • część teoretyczna
 • część praktyczna
 • postawy
 • motywowanie i wspieranie

Każde szkolenie obejmuje:

Wykład – przekazanie przez prowadzących zbioru informacji, wyjaśnienie pojęć, procesów i zależności między nimi. Oddziaływanie na sferę poznawczą poszerzające wiedzę z danej tematyki.

Zajęcia interaktywne – - mają na celu aktywizacje uczniów przez prowadzących w celu zintegrowania fragmentów informacji z różnych dziedzin, z jednoczesnym odwołaniem się do sfery emocjonalnej w aspekcie postaw, nastawień, norm społecznych. Przygotowują one uczestników do zmiany zachowań, postaw w pożądanym kierunku poprzez aktywne uczestnictwo i wykorzystanie procesów grupowych.

Przeprowadzamy szkolenia, warsztaty i wykłady dla różnych środowisk i grup zawodowych pracujących z ludźmi (terapeutów, pedagogów, studentów, służb mundurowych, urzędników administracji publicznej, itp).

 1. "Przygotowanie pedagogów do realizacji w ich pracy zawodowej programów edukacyjnych dotyczących HIV/AIDS"
  (nauczyciele i kadra pedagogiczna)
 2.  "Psychospołeczne aspekty ryzykownych zachowań w kontekście HIV/AIDS"
  Szkolenie dla studentów i absolwentów pedagogiki, psychologii, socjologii
 3. "Ograniczenie ryzyka transmisji HIV wśród pracowników służb interwencyjnych"
  (Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej, Służby Więziennej)
 4. "Edukacja w obszarze redukcji ryzyka transmisji HIV i STI"
  (młodzież)

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata