MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Adam's Family

Streetworking

Bezpośrednia praca środowiskowa metodą streetworkingu jest od lat znana i praktykowana w  działaniach na rzecz redukcji szkód zdrowotnych.

Streetworking niezależnie od odbiorcy realizowany jest poza murami placówki, w aktualnych miejscach przebywania odbiorców, na ich znanym i bezpiecznym terenie, w ich czasie i na ich zasadach. Oznacza pracę mającą prowadzić do nawiązania współpracy z klientem, zbudowanie z nim pozytywnej relacji w celu wzbudzenia zaufania, w konsekwencji prowadząc do rozwiązania konkretnych problemów i spełnić jasno zdefiniowane potrzeby.

Bezpośrednia praca środowiskowa metodą Streetworking jest wykorzystywana w różnego rodzaju działaniach profilaktyczno edukacyjnych przez Stowarzyszenie „Słyszę Serce” w ramach realizacji zadań publicznych.

Streetworking oferta

  • Działania sprzyjające redukcji szkód zdrowotnych wśród osób używających substancji psychoaktywnych
  • Edukacja środowiskowa w klubach i dyskotekach jako element profilaktyki HIV
  • Działania edukacyjno profilaktyczne metodą streetworking
    w centrach handlowych

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata