MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY "SŁYSZĘ SERCE"

"SŁYSZĘ SERCE" MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POMOCY

Nasze działania

Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej Adam's Family

O nas

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” od roku 2007 realizuje projekty edukacyjno-profilaktyczne związane z szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia (zapobieganie, przeciwdziałanie, wsparcie). Nasze działania w ramach Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej skierowane są do różnych środowisk społecznych i zawodowych. Realizujemy również projekty ukierunkowane na rozwój osobisty człowieka.

Misją Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej „Adams Family” jest szeroko rozumiana edukacja środowiskowa na rzecz zapobiegania izolacji społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania integracji środowisk osób wykluczonych czy nieprzystosowanych (np. ze względu na stan zdrowia, status społeczny) Oferujemy wsparcie w rozwiązywaniu problemów z którymi się borykają, szukamy sposobów na poprawę komfortu życia.

Realizujemy to na kilku płaszczyznach: poradnictwie, coachingu zajęciach grupowych i warsztatach, szkoleniach, oraz bezpośredniej pracy środowiskowej metodą Streetworking.

Nasze podejście cechuje otwarte serce, akceptacja, szacunek i zorientowanie na potrzeby podopiecznych.

Stawiamy na zaangażowanie i profesjonalizm. Nieustannie się rozwijamy, zdobywamy nowe kwalifikacje i doświadczenia. Zespół tworzą pedagodzy, trenerzy umiejętności społecznych, pracownicy służby zdrowia, certyfikowani edukatorzy wiedzy o HIV/AIDS, konsultanci ds. rozwiązywania problemów HIV/AIDS, streetworkerzy, partyworkerzy, specjaliści ds. uzależnień.

Instytucje wspierające

Instytucje
wspierające

Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Portal Funduszy Europejskich
Link do - Program Erasmus+
Link do - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Link do - StreamSoft
Link do - LEDO
Link do - Streetkids international
Link do - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Link do - Przyjaciele Świata