Razem w niezależność

Strona główna / Aktualności / Razem w niezależność
Razem w niezależność

Od października 2021 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce” prowadzi mieszkanie chronione wspierane dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób –  „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną („Razem w niezależność”). DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Zadanie realizowane jest w ramach dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Działaniem 4.7 Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”

DOFINANSOWANIE: 9 574,77 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 60 117,00 ZŁ

 

Miejsce realizacji zadania:

Wyremontowany lokal w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, znajdujący się w budynku położonym przy ul. Henryka Sienkiewicza 79 w Łodzi, wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiący własność Miasta Łodzi.

Lokal o powierzchni 194,86 m² składa się z następujących pomieszczeń: komunikacja, 6 pokoi, kuchnia, 6 łazienek, pralnia.

 

Grupa docelowa:

5 dorosłych osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, samodzielne w samoobsłudze i poruszaniu się, komunikujące się z otoczeniem, narażone w stopniu wyższym niż przeciętny na trudności związane z funkcjonowaniem osobistym i społecznym.

Cel zadania:

Prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną, ma na celu przygotowanie osób w nim przebywających, do prowadzenia niezależnego życia, wsparcie w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych.

Rozmiar czcionki
Kontrast