Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowiska PRAWNIKA

Strona główna / Praca / Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowiska PRAWNIKA
Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowiska PRAWNIKA

W ramach projektu „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki
Kontrast