Monitoring działań jednostek administracji samorządowej

Strona główna / Praca / Monitoring działań jednostek administracji samorządowej
Monitoring działań jednostek administracji samorządowej

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru wykonawców dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu
nr POWR.02.06.00-00-0031/16-00 pn. „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami”, Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania zamówienia w postaci poradnictwa prawnego, zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Rozmiar czcionki
Kontrast