Monitoring działań

Strona główna / Projekty / Monitoring działań
Monitoring działań

Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Projekt „Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w partnerstwie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pomocy „Słyszę Serce”.

Celem wskazanego wyżej projektu jest określenie poziomu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej z obszaru województwa łódzkiego. Realizacja opierać się będzie na badaniu, obejmującym między innymi następujące obszary:

  • programy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  • możliwości zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością;
  • sposoby udostępniania urzędowych informacji;
  • dostępność architektoniczna i komunikacyjna urzędu oraz jego wyposażenie;
  • realizacja edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach;
  • przygotowanie pracowników urzędu do kontaktów z osobami z niepełnosprawnością;
  • dokumentacja o charakterze strategicznym, którą kierują się instytucje w projektowaniu i realizacji działań kierowanych do osób z niepełnosprawnością.

W wyniku przeprowadzenia kompleksowych działań monitoringowych wypracowane zostaną zindywidualizowane rekomendacje, uwzględniające specyfikę danego podmiotu, dotyczące między innymi: dostępności budynków, dostosowania form informacji do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie projektu z UE: 971 552,87 zł

Kontakt:

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź
tel. 605 420 320, 42 632 27 20, fax 42 631 11 14
mail: monitoring@newtechlodz.com
www.newtechlodz.com

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
ul. Skarbowa 28, 91-473 Łódź
tel./fax 42 616 09 69
projekt@slyszeserce.org.pl
www.slyszeserce.org.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast