Środowiskowa profilaktyka uzależnień

Strona główna / Projekty / Środowiskowa profilaktyka uzależnień
Środowiskowa profilaktyka uzależnień

ŚRODOWISKOWA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Program profilaktyki selektywnej adresowany do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych uzależnieniami, realizowany w okresie od 23.05.2016 r. do 31.12 2018 r.

Projekt realizowany we współpracy z Miastem Łódź, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji, w zakresie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem programu jest osiągnięcie zmian w funkcjonowaniu społecznym nastoletnich uczestników programu: ograniczenie zachowań aspołecznych i kontaktu ze środkami psychoaktywnymi, przy jednoczesnym stworzeniu możliwie sprzyjających warunków do prawidłowego rozwoju psychospołecznego w ich środowisku lokalnym. W ramach programu w oparciu o Socjoterapeutyczny Klub Środowiskowy Kazik prowadzone są działania psychokorekcyjne, socjoterapeutyczne, edukacyjne, psychoedukacyjne wychowawczo-rozwojowe oraz działania środowiskowe integrujące środowisko lokalne wokół rozwiązywania problemu uzależnienia.

Zadania, realizowane w projekcie to:

  • Działania środowiskowe
  • Grupa rozwoju osobistego
  • Poradnictwo rodzinne psychologiczno-pedagogiczne
  • Terapia rodzinna
  • Zajęcia informacyjno-edukacyjne
Rozmiar czcionki
Kontrast