Świetlice Łódź

Strona główna / Projekty / Świetlice Łódź
Świetlice Łódź

Swietlice.Lodz

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie od 02.04.2016 r. – 28.02.2019 r.

Projekt realizowany w partnerstwie 14 świetlicach prowadzonych na terenie Łodzi przez dziewięciu partnerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Oratorium im. św. Dominika Savio, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno- Charytatywne „Mocni w Duchu”, Stowarzyszenie Małych Dzieci, Dom Zakonny Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”, Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Dom Zakonny.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie kompetencji  wychowawczych rodziców oraz niwelowanie deficytów rozwojowych i braków edukacyjnych u dzieci, poprzez rozszerzenie oferty wsparcia świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie miasta.
Uczestnikami projektu są dzieci uczęszczające do placówek wsparcia dziennego na terenie Łodzi oraz ich rodzice.

Zadania, realizowane w projekcie to:

 • Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy.
 • Wsparcie psychologiczne.
 • Wsparcie logopedyczne.
 • Wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym.
 • Podnoszenie kompetencji matematycznych.
 • Podnoszenie umiejętności uczenia się
 • Podnoszenie kompetencji naukowo – technicznych
 • Podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych
 • Podnoszenie kompetencji informatycznych
 • Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych
 • Wsparcie pedagogiczne.

Okres realizacji projektu:  01.02.2016 r. – 31.12.2018 r.
Dofinansowanie projektu z UE: 4 717 241,25 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś IX: Włączenie społeczne
Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne

Rozmiar czcionki
Kontrast